mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://zsghkalisz.mobidziennik.pl/2021