mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu